OBMEDZENIA PRE SVADBY PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020

 

OBMEDZENIA PRE SVADBY PLATNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020:
 

Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín. Čo sa týka svadieb, ide len o samotný obrad. Hostiny a oslavy sú zakázané. Na obrade môže byť maximálne 30 ľudí.

redakcia Svadbainfo

Foto:archív