Logo

Správne poplatky

Správne poplatky

K uzavretiu manželstva je treba vybaviť množstvo úkonov, budete potrebovať predložiť patričné dokumenty, no okrem iného vás čaká zaplatenie správnych poplatkov. Na čo všetko si treba pripraviť peniaze a koľko?

  1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
  2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €,
  3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €,
  4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €,
  5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €,
  6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €,
  7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €,
  8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskejrepubliky trvalý pobyt – 199 €.

Oslobodenie od poplatku položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Od poplatku podľa bodov 1 a 2 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov

Poplatok podľa bodov 6 - 8 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

Poplatok podľa bodu 1 a 5 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). Poplatok podľa bodu 2 až 4 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Zdroj: www.slovensko.sk